StrazovskaStopa.sk

Naša činnosť

Hľadáčik do minulosti

Výstava historických fotoaparátov a beseda s hosťami

Nápad zrealizovať výstavu historických fotoaparátov vznikol spontánne začiatkom jesene minulého roka. Inšpirovalo nás jedno obchodné centrum, kde sme videli vystavené staré fotoaparáty. Jedného dňa sme sa teda stretli pri pive a zistili, že na povalách mnohých z nás sa skrývaj…