StrazovskaStopa.sk

Zaujímavosti

Opustená bauxitová šachta – Mojtín

V lokalite Lopušná nad obcou Mojtín sa nachádza malé ložisko bauxitu. V minulosti sa tu ťažilo pre zistenie výdatnosti ložiska. Pre malé zásoby sa v ďalšej ťažbe nepokračovalo. Neďaleko šachty, ktorá je ohradená sa nachádza kopa…

Vypustený Kočkovský kanál

Raz za čas je potrebné vykonať údržbu kanála rieky Váh. Počas opráv je potrebné zamedziť ďalším priesakom a urobiť údržbové práce na vodných dielach. Kočkovský kanál, ktorý privádza vodu k elektrárni v Ladcoch je súčasťou…

Medicínsky kruh

V priebehu rokov bol medicínsky kruh posvätným symbolom pre mnohé kultúry na celom svete a ľudia doňho vstupovali rozjímať pri významných životných situáciách, keď potrebovali poradiť od síl, ktoré ich presahovali.

…