StrazovskaStopa.sk

Zaujímavosti

Opustená bauxitová šachta – Mojtín

V lokalite Lopušná nad obcou Mojtín sa nachádza malé ložisko bauxitu. V minulosti sa tu ťažilo pre zistenie výdatnosti ložiska. Pre malé zásoby sa v ďalšej ťažbe nepokračovalo. Neďaleko šachty, ktorá je ohradená sa nachádza kopa vyťaženej hlušiny.

…

Vypustený Kočkovský kanál

Raz za čas je potrebné vykonať údržbu kanála rieky Váh. Počas opráv je potrebné zamedziť ďalším priesakom a urobiť údržbové práce na vodných dielach. Kočkovský kanál, ktorý privádza vodu k elektrárni v Ladcoch je súčasťou vodného diela Dolné Kočkovce – Ladce budovaný…

Medicínsky kruh

V priebehu rokov bol medicínsky kruh posvätným symbolom pre mnohé kultúry na celom svete a ľudia doňho vstupovali rozjímať pri významných životných situáciách, keď potrebovali poradiť od síl, ktoré ich presahovali.

…