StrazovskaStopa.sk

Opustená bauxitová šachta – Mojtín

V lokalite Lopušná nad obcou Mojtín sa nachádza malé ložisko bauxitu. V minulosti sa tu ťažilo pre zistenie výdatnosti ložiska. Pre malé zásoby sa v ďalšej ťažbe nepokračovalo. Neďaleko šachty, ktorá je ohradená sa nachádza kopa vyťaženej hlušiny.