StrazovskaStopa.sk

Projekt Pumptrack Beluša

Projekt

V projekte chceme vybudovať pumptrack – dráhu pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Túto dráhu si vedia užiť všetky vekové kategórie a je vhodná pre menej skúsených, ale aj pre výkonnostných jazdcov. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím umožníme jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov.

Týmto projektom by sme radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú by sme takto motivovali k pohybovej aktivite. V okolí dráhy by sme tiež chceli vybudovať oddychovú zónu s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom, kde by sa mohli stretávať ľudia a tráviť tak spolu čas.

Na  Slovensku aktuálne vzniklo niekoľko dráh – pumptrackov a tešia sa veľkej obľube. Napríklad pumptrack pri Vodnom diele Žilina.

Prínosom projektu bude miesto, kde sa bude stretávať mládež a aktívne rozvíjať svoje schopnosti. Zároveň vytvoríme oddychové miesto, kde si môžu oddýchnuť ľudia pri prechádzke a stretnúť sa s priateľmi.

Príklady realizácie pumptracku

Pumptrack v meste Myjava

 

Návrh pumptracku

Návrh pumptracku je vypracovaný pod hlavičkou Ing. Romana Kaločaya (BikeING – Pumptracks & Trails). Návrhu a stavbe pumptrackov sa venuje od roku 2009. Projekt je vypracovaný na mieru pre danú lokalitu.

Výstavba pumptracku

Na realizáciu projektu využijeme vysokú mieru svojpomoci. Do realizácie zapojíme širokú verejnosť, čím vytvoríme v komunite určitý vzťah k dielu. Pri stavebných úpravách bude stavebný a autorský dozor a budú dodržiavané zásady BOZP. Pumptrack bude mať asfaltový povrch, čo znamená, že na rozdiel od hlinenej varianty vyžaduje minimálnu údržbu.

Financovanie projektu

Projekt asfaltového pumptracku je značne finančne náročný. Predbežný rozpočet projektu je 25000€. Na jeho stavbu je potrebné použiť veľa materiálu a na stavebné úpravy sa využívajú stavebné mechanizmy.

Na financovanie projektu chceme preto využiť granty, 2% z dane, vlastné finančné prostriedky združenia a podporu okolitých firiem a podnikateľských subjektov. Značnú časť financií ušetríme zapojením dobrovoľníkov a veľkou mierou svojpomoci pri výstavbe.

Podarilo sa nám získať 5000€ od Nadácie VÚB cez projekt Komunitné granty.

V Tesco sme v rámci grantu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ získali 1300€.

 Oddychová zóna a prvky na cvičenie

Súčasťou pumptracku by mala byť aj malá oddychová zóna s lavičkami a stojanmi na bicykle. Tiež chceme osadiť jednoduché prvky na cvičenie s vlastným telom – hrazda, lavička.

Lokalita

Aktuálne prebiehajú jednania s majiteľom pozemku pod plánovaným Pumptrackom.

Vstup na pumptrack

Prevádzka a údržba pumptracku bude v správe občianskeho združenia Strážovská stopa. Na dráhe bude platiť návštevný poriadok s upozornením na dodržiavanie zásad bezpečnosti. Samotný vstup bude pre verejnosť zdarma. Náklady na udržiavanie lokality budeme financovať z vlastných zdrojov združenia a dobrovoľných príspevkov