StrazovskaStopa.sk

Stromová alej a oddychová zóna Beluša – Visolaje

Aké veci v našom okolí sa dajú zlepšiť a čo pre to môžeme spraviť my? To je otázka, ktorú si často kladieme. Jedným z nápadov bolo vytvorenie stromovej aleje pri asfaltovej ceste do Visolají.

Napísali sme teda žiadosť a získali povolenie od majiteľa pozemkov – Národnej diaľničnej spoločnosti. Vďaka hlasovaniu verejnosti sme cez grant Gesto pre mesto získali 1000€ na realizáciu projektu. Po porade v záhradníctve sme zakúpili stromčeky – Lipu a Javor a pozvali ľudí na sadenie.

V spolupráci s obecným úradom sme upravili priestor pri ceste a pripravili násypy na dve oddychové miesta. Na nich budúci rok pribudnú lavičky, stojany na bicykle a mapa.

Počas sadenia sa pri nás zastavovali ľudia a so záujmom sa pýtali, čo na mieste vznikne. O pár rokov, keď stromy zosilnejú, budeme mať pekné miesto na oddych.

Držíme sa hesla “Začnime od seba“. Pokosme trávnik na verejnom priestranstve, vysaďme kvety, namaľujme lavičky – aj mimo našich záhrad. V komunite sa skrýva obrovský potenciál, využime ho!

Juraj Belobrad, foto: Roman Pápež