StrazovskaStopa.sk

Tradícia Keltského telegrafu na Rašove

Pálenie signálnych ohňov a vítanie jari

Už po štvrtý raz sme sa zapojili do československej akcie s názvom Keltský telegraf.

Vítanie jari a pripomenutie si starých slovanských zvykov na kopcoch je nápad, ktorý vznikol pred 10 rokmi za hranicami rieky Morava. Na Slovensku je akcia stále veľmi málo populárna a kopec Rašov tak bol len jedným z deviatich stanovíšť. Väčšina z nich bola v okolí Púchova vďaka občianskym združeniam Mŕtva kosť a Strážovská stopa.

V Česku sa signálny oheň rozhorel spolu na 239 kopcoch a vytvoril tak pomyselnú svetelnú reťaz naprieč krajinou. My sme tradične oslávili príchod jari keltským nápojom Korma a zemiakmi v pahrebe.

Predpovede o studenej noci sa vytratili ihneď po zapálení hranice. Na jej vrchole bola symbolická, trojhlavá Morena.

Myšlienka na chvíľu sa zastaviť a s priateľmi v kruhu sledovať uponáhľaný svet z výšky je veľmi silná. Silnejšia, ako akékoľvek predsudky. Našu históriu si totiž treba pripomínať, aby sa na ňu nezabudlo. A tak sa stretneme opäť o rok v prvú jarnú sobotu na kopcoch.

Juraj Belobrad, foto Roman Pápež