StrazovskaStopa.sk

Vypustený Kočkovský kanál

Raz za čas je potrebné vykonať údržbu kanála rieky Váh. Počas opráv je potrebné zamedziť ďalším priesakom a urobiť údržbové práce na vodných dielach. Kočkovský kanál, ktorý privádza vodu k elektrárni v Ladcoch je súčasťou vodného diela Dolné Kočkovce – Ladce budovaný v rokoch 1932 – 1936.